Duurzame energie

Beter voor het milieu

Om klimaatveranderingen tegen te gaan en ervoor te zorgen dat ook onze kinderen nog gebruik kunnen maken van onze energiebronnen is het slim om duurzame energie te gebruiken.
Zonlicht, water- en windkracht zijn enkele voorbeelden van duurzame energiebronnen. Doordat er geen CO2 vrijkomt is duurzame energie beter voor het milieu. Bij productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen komt minstens 850 gram CO2. Wanneer 1 kWh stroom uit zonlicht wordt gehaald dan is dat maar 50 gram.
Biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem) zijn andere voorbeelden van duurzame energiebronnen.

Begin bij uzelf

Energie besparen is goed voor het klimaat. Zo komt er minder CO2 vrij en zal het klimaat minder snel veranderen. Wanneer u apparaten koopt, kijk dan of ze energiezuinig zijn. Laat de apparaten ook niet onnodig aanstaan en kies voor groene energie bij uw leverancier.