Onderhoud en Beheer via Internet

Beheer en Onderhoud

Voor het zo goed mogelijk laten werken van uw installatie bestaat ons onderhoud uit de 4 onderstaande kernpunten:

  • Beheer door regelmatig mee te kijken in de installatie kunnen processen beter afgeregeld worden. Een gebouw met zijn installaties gaat pas “leven” als alles volledig in gebruik is.
  • Het binnenklimaat. Een binnenklimaat dat niet optimaal is ingeregeld , is van invloed op onze gezondheid en op ons
  • Het energiegebruik. Het energieverbruik in een gebouw moet zo laag mogelijk zijn. Omdat de omstandigheden voortdurend wisselen, is dit zelden het geval. Het energieverbruik moet continu worden gemeten en worden vergeleken met de referentie. Alleen zo kan de installatie optimaal worden afgesteld
  • Continuïteit. Het is belangrijk dat een installatie continu blijft presteren op een hoog niveau. Voor sommige primaire processen is uitval catastrofaal.
  • Kwaliteit van de onderdelen en componenten. Een installatie moet zijn opgebouwd uit eerste klas onderdelen en componenten. Het mag niet zo zijn dat onderdelen storingsgevoelig zijn of dat componenten stuk gaan. Ook dit moet in de gaten worden gehouden.